Terms and Conditions

Všeobecné podmínky použití tisknutelného a herního obsahu

Předmět

Stáhnutelný obsah na této webové stránce se poskytuje jako pozornost z důvodu aktuální hygienické situace. Toto „BEZPLATNĚ STÁHNUTELNÉ DEMO“ vám umožní vyzkoušet si kousek naší hry, kterou možná již znáte, nebo kterou, jak doufáme, s radostí objevíte.

Pečlivě si přečtěte tyto Všeobecné podmínky použití („Podmínky“). Přístup k tomuto „BEZPLATNĚ STÁHNUTELNÉMU DEMU“ a jeho používání jsou podmíněny vašim přijetím a dodržováním těchto Podmínek. Tyto Podmínky platí pro všechny návštěvníky a uživatele („Uživatelé“).

Přístupem k tomuto „BEZPLATNĚ STÁHNUTELNÉMU DEMU“ a jeho používáním souhlasíte s tím, že jste těmito Podmínkami vázáni.

Duševní vlastnictví

Tato hra, včetně názvu hry, textů, obrazovek, obrázků, pravidel hry, charakteristických návrhových prvků, všech ostatních prvků hry a jejího obsahu, obsahuje námi vlastněné informace a materiály chráněné autorským právem, zákony na ochranu registrovaných značek a jinými zákony, mimo jiné včetně zákonů na ochranu duševního vlastnictví. Uživatel souhlasí s tím a potvrzuje, že my, „Asmodee Group“, si zachováváme veškerá práva, nároky,zájem a vlastnictví veškerých a každého jednotlivého prvku „BEZPLATNĚ STÁHNUTELNÉHO DEMA“.

Uživatel nesmí odstraňovat nebo jinak obcházet žádné ochranné prvky, ani být nikomu v tomto smyslu přímo či nepřímo nápomocen. V souladu s tím Uživatel nesmí tisknout oddělené části „BEZPLATNĚ STÁHNUTELNÉHO DEMA“, ani v něm cokoli upravovat.

Pouze pro osobní použití

Tyto tisknutelné soubory jsou vám sdíleny jen pro vaše použití a výhradně k osobnímu použití, nikoliv ke komerčním účelům. Veškerá práva, která nejsou výslovně poskytnuta, jsou vyhrazena „Asmodee Group“.

Uživatel není oprávněn „BEZPLATNĚ STÁHNUTELNÉ DEMO“ registrovat ani sdílet.

Stažení a následné používání „BEZPLATNĚ STÁHNUTELNÉHO DEMA“ nedává Uživateli žádný nárok nebo vlastnické právo na hru a nesmí být považováno za prodej nebo přenos jakýchkoliv práv duševního vlastnictví na hru nebo v souvislosti s hrou. V souladu s tím se Uživatel zavazuje používat demo hry pouze způsobem, který je v souladu s těmito Podmínkami. Uživatel nesmí hru komerčně využívat ani se snažit o finanční prospěch, ani být nikomu v tomto smyslu přímo či nepřímo nápomocen.

Uživatel nesmí „BEZPLATNĚ STÁHNUTELNÉ DEMO“ této hry ani jeho kopie prodávat, půjčovat, pronajímat, přenášet, zpřístupňovat formou licence nebo dílčí licence ani jinak rozšiřovat.

Uživatel nesmí upravovat, dekompilovat, kopírovat toto „BEZPLATNĚ STÁHNUTELNÉ DEMO“ hry ani z něj vytvářet odvozená díla, a to ani z části dema, ani být nikomu v tomto smyslu přímo či nepřímo nápomocen.

Kromě povoleného osobního použití je jakékoliv kopírování přísně zakázáno. Zejména není Uživatel není zejména oprávněn „BEZPLATNĚ STÁHNUTELNÉ DEMO“ veřejně ukazovat ani předvádět.

Uživatel nesmí přistupovat k „BEZPLATNĚ STÁHNUTELNÉMU DEMU“ za účelem vyvíjení produktů nebo služeb, které konkurují našemu demu hry nebo příslušné originální hře.

Odpovědnost

Uživatel souhlasí s tím, že odpovídá „Asmodee Group“ za veškeré škody, ztráty, výdaje vzniklé přímo nebo nepřímo jeho jednáním či nejednáním v souladu s těmito Podmínkami.

Uživatel se zavazuje chránit „Asmodee Group“ z hlediska veškeré odpovědnosti, nákladů, ztrát škod a výdajů vzniklých z jakéhokoliv porušení těchto Podmínek a případně ji odškodnit.

Ukončení

Tato laskavá nabídka „VOLNĚ STÁHNUTELNÉHO DEMA“ a přístup k němu mohou být ukončeny „Asmodee Group“ s okamžitou platností a bez předchozího upozornění dle našeho vlastního uvážení. My, „Asmodee Group“, v žádném případě neodpovídáme za to, že toho „BEZPLATNĚ STÁHNUTELNÉ DEMO“ nebude případně v nějakém okamžiku z jakéhokoliv důvodu dostupné.

Po ukončení nesmí Uživatel odkazy nebo soubory používat, kopírovat ani sdílet.