Terms and Conditions

Vilkår for skriv ut og spill-innhold

Emne

Det nedlastbare innholdet på dette nettstedet tilbys som en tjeneste på grunn av den gjeldende sanitære situasjonen. Med denne «GRATIS NEDLASTBARE DEMOEN» kan du få et glimt av et spill som du kanskje allerede kjenner til eller, forhåpentligvis, kommer til å oppdage med glede.

Les disse vilkårene («vilkårene») nøye. Tilgangen til og bruken av den «GRATIS NEDLASTBARE DEOMEN» forutsetter at du godtar og overholder disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende og brukere («brukere»).

Ved å gå inn på eller bruke den «GRATIS NEDLASTBARE DEMOEN» samtykker du i å være bundet av disse vilkårene.

Immaterielle rettigheter

Spillet, inkludert spillets navn, tekstene, displayene, bildene, spillereglene, særpregede designelementer på spillbrettet, alle andre spillelementer og innholdet inkluderer proprietær informasjon og materialer som er beskyttet av varemerker, opphavsrett og andre lover, inkludert, men ikke begrenset til, åndsverklovgivningen. Brukeren godtar og anerkjenner at vi som «Asmodee Group», beholder alle rettigheter, titler, eiendomsrettigheter og eierskap til hvert eneste element i den «GRATIS NEDLASTBARE DEMOEN».

Brukeren skal ikke fjerne eller omgå noen proprietære merknader, eller bistå andre direkte eller indirekte i en slik utforming. Følgelig kan ikke brukeren skrive ut separate deler av den «GRATIS NEDLASTBARE DEMOEN» og endre noe på samme måte.

Kun personlig bruk

Disse utskriftsfilene deles med deg, kun til ditt bruk og utelukkende for personlig bruk, ikke til kommersielle formål. Alle rettigheter som ikke er spesifikt angitt, er reservert av «Asmodee Group».

Brukeren er ikke autorisert til å registrere og/eller dele den «GRATIS NEDLASTBARE DEMOEN».

Nedlastingen og bruken av den «GRATIS NEDLASTBARE DEMOEN» gir ikke brukeren noen eiendomsrett eller eierskap til spillet, og skal ikke tolkes som salg eller overføring av noen immaterielle rettigheter til, eller relatert til, spillet. Følgelig godtar brukeren å bare bruke spilldemoen på en måte som er i samsvar med de gjeldende vilkårene. Brukeren skal ikke utnytte spillet kommersielt og/eller søke noen form for økonomiske fordeler, eller gi noen tillatelse, direkte eller indirekte, til slikt formål.

Brukeren skal ikke selge, leie ut, fremleie, overføre, lisensiere eller viderelisensiere, distribuere den «GRATIS NEDLASTBARE DEMOEN» av spillet eller noen kopier av disse.

Brukeren skal ikke foreta endringer, dekompilere, kopiere eller lage avledede produkter av eller fra den «GRATIS NEDLASTBARE DEMOEN» av spillet, enten helt eller delvis, eller hjelpe noen direkte eller indirekte i denne utførelsen.

Enhver annen reproduksjon enn forutsett personlig bruk er strengt forbudt. Brukeren er især ikke autorisert til å vise offentlig eller utføre, republisere den «GRATIS NEDLASTBARE DEMOEN».

Brukeren har ikke tilgang til den «GRATIS NEDLASTBARE DEMOEN» med det formål å utvikle et produkt eller en tjeneste som konkurrerer med vår spilldemo eller et relatert originalspill.

Ansvar

Brukeren samtykker til ansvarlighet og å være ansvarlig overfor «Asmodee Group» med hensyn til alle skader, tap, utgifter som oppstår direkte eller indirekte fra vedkommendes handlinger eller unnlatelser i å handle i samsvar med de aktuelle vilkårene.

Brukeren samtykker i å erstatte, forsvare og holde «Asmodee Group» skadesløs fra alt ansvar, alle tap, kostnader, skader og utgifter som følge av brudd på de aktuelle vilkårene.

Opphør

Dette «GRATIS NEDLASTBARE DEMO»-tilbudet og -tilgangen kan avsluttes av gruppen «Asmodee Group» umiddelbart og uten forhåndsvarsel etter konsernets egen skjønnsmessige vurdering. Vi, som «Asmodee Group», har ikke erstatningsansvar hvis den «GRATIS NEDLASTBARE DEMOEN» ikke er tilgjengelig, uansett grunn, til en hver tid.

Ved opphør skal ikke brukeren lenger bruke, duplisere og/eller dele lenker eller filer.