Terms and Conditions

Termene și condiții privind conținutul Print & Play

Obiectul

Conținutul descărcabil de pe acest site este oferit în semn de amabilitate, ținând cont de situația sanitară actuală. Această „VERSIUNE DE PROBĂ DESCĂRCABILĂ GRATUIT” vă oferă posibilitatea de a vă bucura de jocul nostru pe care îl cunoașteți deja sau pe care, sperăm, vă veți bucura să îl descoperiți.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste termene și condiții („Termenele”). Accesarea și utilizarea de către dvs. a „VERSIUNII DE PROBĂ DESCĂRCABILE GRATUIT” este condiționată de acceptarea și respectarea de către dvs. a acestor Termene. Aceste Termene li se aplică tuturor vizitatorilor și utilizatorilor („Utilizatori”).

Prin accesarea și utilizarea „VERSIUNII DE PROBĂ DESCĂRCABILE GRATUIT”, vă exprimați acordul de a respecta aceste Termene.

Proprietate intelectuală

Jocul, inclusiv numele jocului, textele, elementele afișate, imaginile, regulile jocului, modelele distinctive ale jocului de masă, toate celelalte elemente ale jocului și conținutul, include informații și materiale protejate în temeiul legilor privind mărcile comerciale, drepturile de autor și alte legi, inclusiv, printre altele, legile privind proprietatea intelectuală. Utilizatorul își exprimă acordul și confirmarea că noi, „Asmodee Group”, ne rezervăm toate drepturile, titlurile, interesele și proprietatea asupra fiecărui element al „VERSIUNII DE PROBĂ DESCĂRCABILE GRATUIT”.

Utilizatorul nu va îndepărta și nu va ignora nicio indicație referitoare la proprietate și nu va ajuta pe nimeni să facă acest lucru, nici direct, nici indirect. În consecință, Utilizatorului i se interzice să printeze părți separate ale „VERSIUNII DE PROBĂ DESCĂRCABILE GRATUIT” și să modifice în orice fel versiunea.

Strict pentru utilizare în scopuri personale

Aceste fișiere printabile vă sunt puse la dispoziție spre a fi utilizate numai de către dvs. și numai în scopuri personale, nu în scopuri comerciale. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod explicit sunt rezervate „Asmodee Group”.

Utilizatorul nu este autorizat să înregistreze și nici să distribuie „VERSIUNEA DE PROBĂ DESCĂRCABILĂ GRATUIT”.

Descărcarea și utilizarea „VERSIUNII DE PROBĂ DESCĂRCABILE GRATUIT” nu îi conferă Utilizatorului niciun titlu și niciun drept de proprietate asupra jocului și nu trebuie interpretate ca reprezentând o vânzare sau un transfer al niciunui drept de proprietate intelectuală asupra jocului sau în legătură cu jocul. În consecință, Utilizatorul își exprimă acordul de a utiliza versiunea de probă a jocului numai într-o manieră care respectă prezentele Termene. Utilizatorul nu va exploata comercial jocul, nu va căuta să obțină niciun beneficiu financiar și nu va permite nimănui să facă acest lucru, nici direct, nici indirect.

Utilizatorul nu va vinde, închiria, oferi în leasing, transfera, licenția sau sublicenția și nici distribui „VERSIUNEA DE PROBĂ DESCĂRCABILĂ GRATUIT” a jocului și nici a vreunei copii a acesteia.

Utilizatorul nu va modifica, decompila, copia sau crea lucrări derivate din „VERSIUNEA DE PROBĂ DESCĂRCABILĂ GRATUIT” a jocului și nici pe baza acesteia, nici în întregime, nici parțial, și nici nu va ajuta pe nimeni în acest scop, nici direct, nici indirect.

Este strict interzisă orice altă reproducere decât utilizarea în scopuri personale prevăzută. Menționăm că Utilizatorul nu este autorizat să afișeze ori să joace în public și nici să republice „VERSIUNEA DE PROBĂ DESCĂRCABILĂ GRATUIT”.

Utilizatorul nu va accesa „VERSIUNEA DE PROBĂ DESCĂRCABILĂ GRATUIT” cu scopul de a dezvolta un produs sau un serviciu care să concureze cu versiunea de probă a jocului nostru sau cu jocul original aferent.

Responsabilitatea

Utilizatorul își exprimă acordul de a-și asuma responsabilitatea și răspunderea față de „Asmodee Group” în ceea ce privește toate daunele, prejudiciile, cheltuielile rezultate în mod direct sau indirect din acțiunile sau din omisiunile Utilizatorului care constituie o încălcare a prezentelor Termene.

Utilizatorul își exprimă acordul de a despăgubi, a apăra și a proteja „Asmodee Group” de orice răspundere, costuri, prejudicii, daune și cheltuieli care rezultă din orice încălcare a prezentelor Termene.

Încetarea

„Asmodee Group” poate, la discreție, să înceteze imediat și fără notificare prealabilă această punere la dispoziție prin amabilitate a „VERSIUNII DE PROBĂ DESCĂRCABILE GRATUIT” și accesul la această versiune. Noi, „Asmodee Group”, nu ne asumăm nicio răspundere în cazul indisponibilității „VERSIUNII DE PROBĂ DESCĂRCABILE GRATUIT”, indiferent de motivul și de momentul indisponibilității.

Odată încetată punerea la dispoziție, Utilizatorul va înceta orice utilizare, duplicare sau distribuire de linkuri ori fișiere.