Terms and Conditions

Villkor för innehåll som kan skrivas ut och spelas

Ämne

Det hämtningsbara innehållet på denna webbplats tillhandahålls på grund av den aktuella sanitära situationen. Denna version är en ”KOSTNADSFRI HÄMTNINGSBAR DEMO” som gör det möjligt för dig att ta en titt på vårt spel, som du kanske redan känner till eller, hoppas vi, gärna vill upptäcka.

Läs dessa villkor och bestämmelser (”villkor”) noggrant. Du måste godkänna och efterleva dessa villkor för att få tillgång till och kunna använda denna spelversion som är en ”KOSTNADSFRI HÄMTNINGSBAR DEMO”. Dessa Villkor gäller för alla besökare och användare (”användare”).

Genom att hämta eller använda denna version som är en ”KOSTNADSFRI HÄMTNINGSBAR DEMO” samtycker du reglerna i dessa villkor.

Immateriell egendom

Spelet, inklusive spelets namn, texter, bildskärmar, bilder, spelregler, spelplanens utmärkande design, alla andra spelelement och allt innehåll, omfattar patentskyddad information och material som skyddas av lagar gällande varumärke och upphovsrätt samt andra lagar, inklusive men inte begränsat till immateriell egendom. Användaren samtycker till och bekräftar att vi som ”Asmodee Group” behåller alla rättigheter, äganderätt, intressen och ägarskap i varje enskild del av denna version som är en ”KOSTNADSFRI HÄMTNINGSBAR DEMO”.

Användaren ska inte ta bort eller kringgå äganderättsmeddelanden eller hjälpa någon, direkt eller indirekt, med den avsikten. Därför kan användaren inte skriva ut separata delar av denna version som är en ”KOSTNADSFRI HÄMTNINGSBAR DEMO” eller ändra något i densamma.

Endast för personligt bruk

Dessa utskrivbara filer delas med dig för privat bruk och endast för personligt bruk, inte i kommersiellt syfte. Alla rättigheter som inte uttryckligen har beviljats förbehålls ”Asmodee Group”.

Användaren har inte behörighet att registrera och/eller dela denna version som är en ”KOSTNADSFRI HÄMTNINGSBAR DEMO”.

Hämtning och sedan användning av denna version som är en ”KOSTNADSFRI HÄMTNINGSBAR DEMO” ger inte användaren någon äganderätt eller något ägarskap i spelet och ska inte tolkas som en försäljning eller överföring av immateriella rättigheter i eller i samband med spelet. Därför samtycker användaren till att endast använda demoversionen av spelet på ett sätt som överensstämmer med de befintliga villkoren. Användaren ska inte utnyttja spelet kommersiellt och/eller söka någon ekonomisk förmån eller tillåta någon, direkt eller indirekt, att göra det med den avsikten.

Användaren ska inte sälja, hyra ut, leasa, överföra, licensiera eller underlicensiera eller distribuera denna version som är en ”KOSTNADSFRI HÄMTNINGSBAR DEMO” av spelet, eller kopior därav.

Användaren får inte ändra, dekompilera, kopiera eller skapa liknande verk av eller från denna version som är en ”KOSTNADSFRI HÄMTNINGSBAR DEMO” av spelet, antingen helt eller delvis, eller hjälpa någon, direkt eller indirekt, med den avsikten.

All annan återgivning, förutom det förutsedda personliga bruket, är strängt förbjuden. Användaren är i synnerhet inte behörig att offentligt visa, utföra eller återpublicera denna version som är en ”KOSTNADSFRI HÄMTNINGSBAR DEMO”.

Användaren ska inte använda denna version som är en ”KOSTNADSFRI HÄMTNINGSBAR DEMO” i syfte att utveckla en produkt eller tjänst som konkurrerar med demoversionen av vårt spel eller relaterade originalspel.

Ansvar

Användaren samtycker till att vara ansvarig och förpliktad till ”Asmodee Group” för alla skador, förluster eller kostnader som uppstår direkt eller indirekt på grund av användarens handlingar eller underlåtenhet att agera i enlighet med befintliga villkor.

Användaren samtycker till att ersätta, försvara och hålla ”Asmodee Group” fri från allt ansvar samt alla kostnader, förluster, skador och omkostnader som uppstår till följd av brott mot befintliga villkor.

Uppsägning

Erbjudandet av denna version som är en ”KOSTNADSFRI HÄMTNINGSBAR DEMO” och tillgången till densamma kan sägas upp av ”Asmodee Group” omedelbart och utan föregående meddelande efter vårt eget omdöme. Vi som ”Asmodee Group” kan inte hållas ansvariga om denna version som är en ”KOSTNADSFRI HÄMTNINGSBAR DEMO” vid någon punkt inte är tillgänglig, oavsett anledning.

Efter uppsägning får användaren inte använda, kopiera och/eller dela länkar eller filer.