Time Stories

Time Stories

TIME Sories är ett narrativt sammarbetsspel. I rollen som agenter från TIME Agency reser ni genom tid och rum för att förhindra tidsparadoxer och rädda mänskligheten.

I scenariot Damien reser du i tiden för att rädda en försvunnen pojke och sätta stopp för underliga temporala uppenbarelser.

Finns endast tillgängligt på engelska

Övriga hjälpmedel