Legal Notice

Juridische Mededelingen

De website https://print-and-play.asmodee.fun/ wordt door de Asmodee Groep gepubliceerd.

ASMODEE GROEP, een vereenvoudigde aandelenvennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 55.444.400 euro, statutair gevestigd te 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy, 78280 Guyancourt, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Versailles onder nummer 399 899 806, naar behoren vertegenwoordigd door FINANCIERE AMUSE TOPCO, President, op haar beurt vertegenwoordigd door Stéphane CARVILLE, haar permanente vertegenwoordiger.

Publicatiemanager: Stéphane CARVILLE

Contact : +33 1.34.52.38.39

De website https://print-and-play.asmodee.fun/ wordt gehost door Amazon Web Services:

    Amazon Web Service, Inc.
    P.O. Box 81226
    Seattle, WA 98108-1226
    USA